เอกสารและวิธีการจอง

รถใหม่ป้ายแดง

รถมีทะเบียนเดิมอยู่แล้ว

กรณีรถติดไฟแนนซ์

ผู้เช่าซื้อติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อขอเบิกเล่มทะเบียนรถมาเพื่อดำเนินการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์

กรณีที่เป็นเล่มไม่ติดไฟแนนซ์